Bygga saltvattenkvarium för nybörjare

Vill du bygga ett eget saltvattenakvarium? Här kommer en komplett guide för nybörjare (och veteraner) som vill bygga ett nytt akvarium för saltvattensfiskar, koraller, anemoner och alger. Vi kommer att gå igenom alla olika ämnen och vad man har dem till, ett efter ett, så ta fram anteckningsblocket!

Det krävs en hel del förberedelse och en hel del skötsel för att akvariets invånare ska trivas och fortsätta må bra. Det kommer även att kosta en hel del, så var beredd på det, även om det har blivit billigare med åren och den teknologiska frammarschen.

Kemi och vattenkomposition

Kemi, kemi, vad har du däri? För att skapa havsvatten måste man ha en hel del komponenter – det är inte bara att blanda vanligt bordssalt i kranvattnet och förvänta sig att havskreaturen ska trivas. Det krävs en bra balans av många olika mineraler, bakterier, kalk och spårämnen. De viktigaste att hålla koll på i ett hälsosamt saltvattenakvarium är:

 • Kalcium (Ca)
 • Karbonat / vattenhårdhet (KH)
 • Magnesium (Mg)

Saltvatten

För att skapa saltvatten som duger för att användas i ett saltvattenakvarium måste det berikas med diverse spårämnen, så som natrium, kalcium, klor, sulfat, brom, fluor, bor, magnesium, kalium och strontium. Detta görs enklast genom att köpa ett särskilt akvariesalt från en djuraffär, som man tillsätter till RO-vatten (vatten som har renats med omvänd osmos).

Det går att använda vanligt kranvatten, men att använda renat vatten försäkrar att vattenkvaliteten hålls hög och att man inte får för mycket av något spårämne. Man tillsätter ungefär 4 deciliter salt per 10 liter vatten och siktar på en salthalt på 1,025. Innan man tillsätter andra saker ska denna kemiska soppa stå ett par dagar med belysning och full cirkulation.

“Levande sten”

Levande sten är korallsten som har plockats ur havet och är full av levande organismer, varav bakterierna är viktigast som en del av kvävecykeln. Minst 10% av vattenvolymen (1 kg per 10 liter vatten) ska vara levande sten för att försäkra en hälsosam bakterieflora, men det är även en vacker del av akvariebyggandet, då de används för att bygga grottor och dylikt. Bygg stadigt, eftersom fiskarna gärna gräver i stenarna.

Akvariegrus och/eller sand

Det är vanligt att ha sand eller grus i botten av akvariet och det ska gärna vara levande sand i så fall. Det finns i många olika färger och kan även anpassas efter vilken typ av fiskar som ska bo i akvariet.

Bakterier

Ur de levande stenarna kommer det att flöda aeroba och anaeroba bakterier, Dessa nitrifikationsbakterier bryter ner avfallet, till exempel nitrit och nitrat från de andra varelserna i akvariet. Aeroba innebär att de andas syre, medan anaeroba innebär att de “andas” genom att bryta ner organiska ämnen som innehåller syre (så som nitrat).

Spårämnen

Vatten är fullt av spårämnen och mineraler. Här är några av de viktigaste för ett saltvattenakvarium.

Kalcium, magnesium och strontium: för tillväxten av kalkskelett av stenkoraller och kalkalger.

Jod, brom och fluor: för tillväxt av hornkoraller, svampar och kräftdjur.

Selen: antioxidant som motverkar fria radikaler.

Molybden och vanadin: behövs för viktiga enzymkomplex.

Utrustning

Det behövs en del utrustning för att bygga ett saltvattenakvarium, till exempel de viktigaste:

 • Proteinskummare
 • Värmare & Termometer
 • Cirkulationspumpar
 • Belysning

Här kommer vi att gå igenom all den nödvändiga utrustningen, plus en del avancerad utrustning och extra tillbehör.

Akvarium

Ja, ett akvarium är naturligtvis nödvändigt om man ska bygga ett saltvattensakvarium. Det är helglasakvarium som gäller, vilket innebär att hela akvariet är tillverkat i glas och inte har några ramar av metall.

Belysning

Belysningen är viktig för så väl fiskar som för växter, anemoner och koraller, men deras behov skiljer sig åt en aning. Koraller och växter behöver mest av det blåa och röda ljuset som absorberas av klorofyll A/B, medan fiskarnas beteendemönster påverkas av ljussättningen, till exempel när det är dags för lek eller föda. Därför går det att köpa akvarielampor med dag- och nattcyklar, samt i olika färgspektrum.

Vilken slags belysning som är bäst för just ditt akvarium beror alltså på invånarna, men lysrör som har det fulla ljusspektrumet och kan anpassas efter dygnscykeln passar till alla akvarier. LED-akvariebelysning är ett bra alteranativ, eftersom lysdioder är strömsnåla och håller väldigt länge.

Vattenpumpar

Alla akvarier behöver cirkulationspumpar för att försäkra att vattnet inte står stilla någonstans. Det händer nämligen lätt att det bildas ovälkomna alger där vattnet står stilla. Det kan behövas flera pumpar, särskilt för ett större saltvattensakvarium och cirkulationen bör vara 8-10 gånger akvariets storlek i timmen. För ett hundralitersakvarium ska cirkulationen alltså vara ungefär 800-1000 liter per timme. Helst ska man ha en vågsimulator kopplad till pumparna, som ger en jämn, bred vattenströmning och kan byta riktning med ett par timmars mellanrum.

En sänkbar pump kan höja temperaturen i akvariet, medan en extern pump endast värmer luften utanför. En luftkyld pump är tystare och nästan helt vibrationsfri, plus att det främst är luften som blir uppvärmd. Det går även att tillkoppla filtrering till cirkulationspumpen, men på bekostnad av effektiviteten.

Skummare

Det samlas smuts och restprodukter i saltvattensakvarier, främst aminosyror och kompletta proteiner, men även fetter, kolhydrater, fosfat, fettsyror, fenoler, jod och metaller. En så kallad proteinskummare (eller det äldre begreppet äggviteskummare) används för att rena vattnet, genom att skapa mikrobubblor som kombineras med avfallet och bildar skum, vilket förs till en särskild behållare. Det går även att koppla till en ozonreaktor till skummaren, vilket oxiderar och desinficerar vattnet, så det blir betydligt klarare.

Doseringspump

En doseringspump kan användas för att tillsätta spårämnen, vilket kan behövas om man har många koraller och kalkalger som förbrukar dessa ämnen. Ballingmetoden är en vanlig metod som först uppfanns av Hans-Werner Balling och går ut på att man har tre doseringspumpar som kontinuerligt tillför kalcium, magnesium och karbonat med hjälp av en timer.

Kalciumreaktor

För att slippa tillsätta kalk för hand kan man även använda en kalciumreaktor. Den består av en behållare med ett kalkhaltigt material, så som natriumvätekarbonat, där vatten leds in från akvariet. En koldioxidpump pumpar in koldioxid, vilket sänker pH-värdet och gör så att kalken utfälls i vattnet.

Osmosfilter

Omvänd osmos, eller RO (Reverse Osmosis) är en vattenreningsmetod som går ut på att tvinga vattnet genom ett membran under högt tryck. Alla salter, metaller och annat lyckas inte ta sig igenom, så på andra sidan får man ut väldigt rent vatten. Eftersom den kemiska balansen är viktig i ett saltvattenakvarium så är RO-vatten ett utmärkt alternativ till vanligt kranvatten, som kan innehålla spår av exempelvis klor, fluor och metaller.

Om man använder osmosvatten eller destillerat vatten är det alltså extra viktigt att hålla koll på kalkhalten och andra spårämnen. Osmosfiltret kopplar man in mellan vattenkranen och t.ex. en vattendunk eller hink, så att man får ut superrent vatten. Det kan sedan blandas med kranvatten och/eller tillsatser för att få rätt balans av alla ämnen.

Refraktometer (för att mäta salthalt)

Det gäller att ha rätt salthalt i vattnet, så för att uppnå det optimala värdet på ungefär 3.5% (1023 – 1025 kg/m^3 i densitet) kan man ta hjälp av en refraktometer. Fiskar klarar sig med en något lägre salthalt, men för koraller måste densiteten vara minst 1022. Genom att kalibrera nollvärdet med destillerat vatten kan man sedan mäta densiteten på kranvatten och sitt saltvatten. Om ditt vatten är rent nog från början och du använder matematik för att kalkylera rätt mängd salt så bör det vara enkelt att få rätt salthalt. Tänk dock på att det tar ett par timmar för saltet att lösas upp i vattnet, så gör inte mätningen på en gång.

Värmare/kylare

För att uppnå och hålla en optimal temperatur i akvariet kan du behöva en värmare eller kylare. Det är särskilt under varma sommardagar som det kan bli ett problem, då korallerna inte trivs alls i temperaturer över cirka 29-30°C.

Invånare

Utan invånare är ett akvarium inte mer än en vattentank! Bjud in några fina fiskar, snitsiga skaldjur, snygga sniglar, coola koraller, vackra växter och attraktiva alger. Se bara till att de faktiskt kan leva ihop och gärna skapar ett eget ekosystem tillsammans.

Här är en lista på några av de vanligare invånarna i saltvattensakvarium:

Fiskar

 • Clownfisk
 • Drakfisk
 • Fjärilsfisk
 • Frökenfisk
 • Kejsarfisk
 • Kirurgfis
 • Smörbultar (Blennider/Gobyfiskar)
 • Tryckare

Ryggradslösa djur

 • Putsarräkor
 • Pepparmintsräkor
 • Pistolräkor
 • Eremitkräftor
 • Musslor
 • Krabbor
 • Rörmaskar
 • Svampdjur
 • Snäckor
 • Sjögurkor

Koraller

 • Gorgonior
 • Kolonianemoner
 • Mjukkoraller
 • Mörkerkoraller
 • Skivanemoner
 • Stjärnpolyper
 • Småpolypiga
 • Storpolypiga

Alger

 • Kalkalger
 • Trådalger
 • Brunalger